<tbody id="4kezy"><noscript id="4kezy"></noscript></tbody>
 • <button id="4kezy"></button>
  <tbody id="4kezy"></tbody>

 • <button id="4kezy"><acronym id="4kezy"></acronym></button>
  <dd id="4kezy"><track id="4kezy"></track></dd>

  1. 公開平臺: 德興市人民政府門戶網 分 類: 救助信息
   發布機構: 發文日期: 2022年01月09日
   標 題: 龍頭山鄉2021-2022年自然災害中央救助資金發放
   公開方式: 主動公開 公開時限: 常年公開 公開范圍: 面向全社會
   文件編號: 成文日期: 2022年01月09日
   生效時間: 廢止時間:
   龍頭山鄉2021-2022年自然災害中央救助資金發放
   龍頭山鄉2021-2022年自然災害中央救助資金發放匯總表
   編制單位: 龍頭山鄉人民政府 制表時間:2022年1月9日   
   序號 村居名稱 村組 戶主姓名 救助原因 補助人姓名 發放金額
   1 陳坊村 12組 徐金才 自然災害 徐金才 600
   2 陳坊村 9組 羅時燈 自然災害 羅時燈 600
   3 陳坊村 10組 王冬英 自然災害 王冬英 600
   4 陳坊村 2組 王茂平 自然災害 王茂平 1000
   5 陳坊村 1組 王元興 自然災害 王元興 600
   6 陳坊村 1組 王澤錫 自然災害 王澤錫 600
   7 陳坊村 2組 彭金菊 自然災害 彭金菊 600
   8 陳坊村 2組 黃忠華 自然災害 黃忠華 600
   9 陳坊村 2組 王毛太 自然災害 王毛太 600
   10 陳坊村 2組 劉福有 自然災害 劉福有 600
   11 陳坊村 3組 王先明 自然災害 王先明 600
   12 陳坊村 3組 王秋蓮 自然災害 王秋蓮 600
   13 陳坊村 4組 程先凎 自然災害 程先凎 600
   14 陳坊村 4組 王樹青 自然災害 王樹青 600
   15 陳坊村 4組 呂金娥 自然災害 呂金娥 600
   16 陳坊村 5組 王發容 自然災害 王發容 600
   17 陳坊村 5組 劉永土 自然災害 劉永土 600
   18 陳坊村 5組 董清月 自然災害 董清月 600
   19 陳坊村 7組 王宣福 自然災害 王宣福 600
   20 陳坊村 7組 王日顯 自然災害 王日顯 600
   21 陳坊村 7組 王海根 自然災害 王海根 1000
   22 陳坊村 7組 王佐成 自然災害 王佐成 600
   23 陳坊村 9組 裴小芳 自然災害 裴小芳 600
   24 陳坊村 10組 邱加金 自然災害 邱加金 600
   25 陳坊村 10組 董文友 自然災害 董文友 600
   26 陳坊村 11組 許年珍 自然災害 許年珍 600
   27 陳坊村 11組 董西林 自然災害 董西林 600
   28 陳坊村 11組 徐犁英 自然災害 徐犁英 600
   29 陳坊村 12組 黃忠付 自然災害 黃忠付 600
   30 陳坊村 12組 邱梨仙 自然災害 邱梨仙 600
   31 陳坊村 13組 劉永東 自然災害 劉永東 600
   32 陳坊村 13組 羅海金 自然災害 羅海金 600
   33 東塢村 2 嚴火妮 自然災害 嚴火妮 1000
   34 東塢村 4 王長連 自然災害 王長連 600
   35 東塢村 4 祝建瓊 自然災害 祝建瓊 600
   36 東塢村 4 邱財良 自然災害 邱財良 600
   37 東塢村 4 翁恒君 自然災害 翁恒君 600
   38 東塢村 4 程長榮 自然災害 程長榮 1000
   39 東塢村 3 葉招香 自然災害 葉招香 600
   40 東塢村 4 王長榮 自然災害 王長榮 600
   41 東塢村 6 夏樟榮 自然災害 夏樟榮 600
   42 東塢村 6 宋孫林 自然災害 宋孫林 600
   43 東塢村 5 王新華 自然災害 王新華 600
   44 東塢村 7 趙財紅 自然災害 趙財紅 1000
   45 東塢村 7 趙東紅 自然災害 趙東紅 1000
   46 東塢村 6 祝章才 自然災害 祝章才 600
   47 東塢村 5 嚴顯林 自然災害 嚴顯林 600
   48 東塢村 13 劉君和 自然災害 劉君和 600
   49 東塢村 7 占細成 自然災害 占細成 600
   50 東塢村 5 祝永華 自然災害 祝永華 600
   51 東塢村 9 葉淮興 自然災害 葉淮興 1000
   52 東塢村 12 毛樟林 自然災害 毛樟林 1000
   53 東塢村 12 徐儉龍 自然災害 徐儉龍 600
   54 東塢村 12 張昌忠 自然災害 張昌忠 600
   55 東塢村 9 鄒宗喜 自然災害 鄒宗喜 600
   56 東塢村 5 祝發祥 自然災害 祝發祥 600
   57 東塢村 7 祝明泉 自然災害 祝明泉 1200
   58 暖水村 1 俞水根 自然災害 俞水根 800
   59 暖水村 1 俞水銀 自然災害 俞水銀 1000
   60 暖水村 3 祝燈寶 自然災害 祝燈寶 800
   61 暖水村 3 祝桂祥 自然災害 祝桂祥 800
   62 暖水村 23 張國堂 自然災害 張國堂 1000
   63 暖水村 4 祝清泉 自然災害 祝清泉 600
   64 暖水村 1 姚冬花 自然災害 姚冬花 600
   65 暖水村 14 曾長城 自然災害 曾長城 600
   66 暖水村 17 程文林 自然災害 程文林 600
   67 暖水村 10 董朝水 自然災害 董朝水 600
   68 暖水村 19 葉桂花 自然災害 葉桂花 800
   69 暖水村 4 余響進 自然災害 余響進 600
   70 暖水村 5 祝毛坤 自然災害 祝毛坤 600
   71 暖水村 6 張祿英 自然災害 張祿英 600
   72 暖水村 14 洪顯生 自然災害 洪顯生 600
   73 暖水村 10 董朝興 自然災害 董朝興 600
   74 暖水村 11 寧榮付 自然災害 寧榮付 600
   75 暖水村 22 汪饒生 自然災害 汪饒生 600
   76 暖水村 18 吳大慶 自然災害 吳大慶 600
   77 暖水村 14 程禮水 自然災害 程禮水 600
   78 暖水村 4 祝輝保 自然災害 祝輝保 600
   79 暖水村 14 徐樹炳 自然災害 徐樹炳 600
   80 暖水村 4 程菊保 自然災害 程菊保 600
   81 暖水村 8 祝樟茂 自然災害 祝樟茂 600
   82 暖水村 15 祝冬香 自然災害 祝冬香 600
   83 暖水村 18 祝輝養 自然災害 祝輝養 600
   84 暖水村 20 方中富 自然災害 方中富 600
   85 暖水村 21 包阿弟 自然災害 包阿弟 600
   86 暖水村 20 陳帝成 自然災害 陳帝成 600
   87 暖水村 7 葉愛容 自然災害 葉愛容 600
   88 暖水村 20 周元青 自然災害 周元青 600
   89 暖水村 9 鄧佳水 自然災害 鄧佳水 600
   90 暖水村 9 鄧佳順 自然災害 鄧佳順 600
   91 暖水村 15 程秋月 自然災害 程秋月 600
   92 暖水村 17 張經毛 自然災害 張經毛 600
   93 暖水村 5 程鳳群 自然災害 程鳳群 800
   94 暖水村 8 王希財 自然災害 王希財 600
   95 桂湖村 17 王煥文 自然災害 王煥文 1000
   96 桂湖村 17 程紅花 自然災害 程紅花 1800
   97 桂湖村 14 廖漢金 自然災害 廖漢金 1000
   98 桂湖村 7 徐方針 自然災害 徐方針 800
   99 桂湖村 3 葉自新 自然災害 葉自新 600
   100 桂湖村 11 羅時賢 自然災害 羅時賢 800
   101 桂湖村 12 王宣忠 自然災害 王宣忠 600
   102 桂湖村 21 葉為龍 自然災害 葉為龍 600
   103 桂湖村 17 王文東 自然災害 王文東 600
   104 桂湖村 4 黃春生 自然災害 黃春生 600
   105 桂湖村 16 王宣銀 自然災害 王宣銀 600
   106 桂湖村 7 徐茶花 自然災害 徐茶花 600
   107 桂湖村 6 吳秋英 自然災害 吳秋英 600
   108 桂湖村 21 葉英茂 自然災害 葉英茂 1000
   109 桂湖村 17 王發根 自然災害 王發根 600
   110 桂湖村 19 王火新 自然災害 王火新 2400
   111 桂湖村 2 程先榜 自然災害 程先榜 3000
   112 桂湖村 2 王澤鋒 自然災害 王澤鋒 1500
   113 桂湖村 7 陳德福 自然災害 陳德福 600
   114 桂湖村 8 王宣進 自然災害 王宣進 600
   115 桂湖村 17 王茂泉 自然災害 王茂泉 900
   116 桂湖村 4 王宣翀 自然災害 王宣翀 600
   117 桂湖村 3 汪濟發 自然災害 汪濟發 600
   118 龍頭村 五組 夏勤柳 自然災害 夏勤柳 600
   119 龍頭村 八組 蔣園園 自然災害 蔣園園 800
   120 龍頭村 十組 邵茂發 自然災害 邵茂發 600
   121 龍頭村 七組 李冬花 自然災害 李冬花 600
   122 龍頭村 六組 張炳西 自然災害 張炳西 1000
   123 龍頭村 四組 張玖龍 自然災害 張玖龍 1000
   124 龍頭村 二組 尹慶根 自然災害 尹慶根 600
   125 龍頭村 八組 俞美英 自然災害 俞美英 600
   126 龍頭村 三組 徐月娥 自然災害 徐月娥 600
   127 龍頭村 一組 劉云仙 自然災害 劉云仙 800
   128 龍頭村 十組 邵茂春 自然災害 邵茂春 600
   129 龍頭村 十組 邵茂貴 自然災害 邵茂貴 600
   130 龍頭村 八組 朱思宇 自然災害 朱思宇 800
   131 龍頭村 二組 王國星 自然災害 王國星 600
   132 龍頭村 五組 韓細鳳 自然災害 韓細鳳 600
   133 龍頭村 二組 張春連 自然災害 張春連 600
   134 龍頭村 九組 占宏濱 自然災害 占宏濱 600
   135 龍頭村 四組 邵茂芳 自然災害 邵茂芳 800
   136 龍頭村 六組 張世鈴 自然災害 張世鈴 600
   137 龍頭村 五組 程存良 自然災害 程存良 600
   138 龍頭村 一組 程素英 自然災害 程素英 600
   139 龍頭村 四組 邱水興 自然災害 邱水興 600
   140 龍頭村 九組 程存樂 自然災害 程存樂 600
   141 龍頭村 1組 王滾樹 自然災害 王滾樹 600
   142 會源居  朱月光 自然災害 朱月光 800
   143 會源居  胡長容 自然災害 胡長容 600
   144 會源居  劉福強 自然災害 劉福強 800
   145 會源居  王翠云 自然災害 王翠云 2000
   146 會源居  陳麗莎 自然災害 陳麗莎 1000
   147 會源居  朱紅梅 自然災害 朱紅梅 1000
   148 會源居  陳文忠 自然災害 陳文忠 600
   149 會源居  陳鳳妮 自然災害 陳鳳妮 600
   150 會源居  王佑香 自然災害 王佑香 2000
   151 會源居  嚴加柱 自然災害 嚴加柱 600
    合計     110000
   掃一掃在手機打開當前頁
   • 上篇:
   • 下篇:

   德興市人民政府辦公室主辦 | 德興市人民政府電子政務工作辦公室承辦

   贛ICP備13005310號-1 政府網站標識碼:3611810011 贛公網安備:36118102000008號

   中国一级片
   <tbody id="4kezy"><noscript id="4kezy"></noscript></tbody>
  2. <button id="4kezy"></button>
   <tbody id="4kezy"></tbody>

  3. <button id="4kezy"><acronym id="4kezy"></acronym></button>
   <dd id="4kezy"><track id="4kezy"></track></dd>